ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ «ΞΕΔΙΠΛΩΝΕΙ» ΤΗ ΣΟΦΙΑ ΤΟΥ…

Loading...


Ο Γέροντας είπε:
«Τον πνευματικό αγώνα να τον κάνεις απαλά, χωρίς βία. Να μην πολεμάς τις αδυναμίες σου, άλλα να τις μεταμορφώνεις σε δυνάμεις. «Όταν είναι σκοτάδι στο δωμάτιο, τι κάνεις; Πολεμάς να το διώξεις; Διώχνεται το σκοτάδι; Ανάβεις το φως και φεύγει το σκοτάδι. Ή ψυχή εχει έναν ανθώνα κι έναν άγκαθώνα. Μην καταγίνεσαι να ξεριζώνεις τ’ αγκάθια, μόνο να ποτίζεις τον ανθώνα» όλο το νερό να το κατευθύνεις εκεί και τ’ αγκάθια θα ξεραθούν».Ετικέτες