Ο Οικουμενικός Πατριάρχης στον Άγιο Νικόλαο Νεοχωρίου στον Βόσπορο (φωτο)

Loading...


Ο Πατριάρχης, την Κυριακήν προ της Χριστού Γεννήσεως, 22αν Δεκεμβρίου, εχοροστάτησεν εν τω Ι. Ναώ του Αγίου Νικολάου της Κοινότητος Νεοχωρίου κατά την Θ. Λειτουργίαν.

Τον Θείον Λόγον εκήρυξε, κατά την τάξιν, ο Πανοσιολ. Μ. Αρχιδιάκονος κ. Μάξιμος.

Εκκλησιάσθησαν ο  Μητροπολίτης Πριγκηποννήσων κ. Ιάκωβος και πιστοί εντεύθεν.
Επηκολούθησε δεξίωσις εν τη Κοινοτική Αιθούση, καθ’ην ωμίλησαν ο Σεβ. Μητροπολίτης Μυριοφύτου και Περιστάσεως κ. Ειρηναίος, Επόπτης της Περιφερείας Βοσπόρου, ο Εντιμ. κ. Αλέξανδρος Καπούνταγ, Πρόεδρος της Κοινότητος, και ο Πατριάρχης.

alt
alt
alt
alt